337 - 339 , Phạm Văn Bạch, P15 , Tân Bình, TPHCM, Việt Nam
x